Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày đăng Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP RÁP (1) – KT0232 06 15-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ HÀN – HTH0242 07 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN ĐỘT DẬP – PUN0242 06 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CAD – CAD0242 02 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CNC – CNC0242 25 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT – KTSX0242 10 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN VẼ CAD – CAD0254 01 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP RÁP (2) – KT0232 10 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN XUẤT – KTGT0212Tuyển gấp 01 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KH0242 01 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KIỂM THỬ PHẦN MỀM (Tester) – KTPM0254 05 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KHO (PHÒNG KẾ HOẠCH) – WH4410Tuyển gấp 1 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ SƠN – HTS0242 5 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN MẠ – ANO0242 04 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN LẮP RÁP – CN0232 90 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐIỆN – ELEC0254 07 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CƠ KHÍ – MEC0254 08 14-05-2024 Ứng tuyển
LẬP TRÌNH VIÊN/ KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM – LTV0254 14 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KIỂM TRA – KT0242 12 24-04-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN PHẦN MỀM – PM0213 03 14-05-2024 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN HÀN – WEL0242 07 14-05-2024 Ứng tuyển