Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày đăng Gia nhập
NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH LẮP RÁP- KH0232 01 14-02-2020 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN GIBBS- GIB0242 01 14-02-2020 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN METACAM – KTĐD0242 01 14-02-2020 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN LẮP RÁP- CN0232 40 20-12-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỜI VỤ- KD0241 02 03-12-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KHO- WH4410 01 19-11-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG- QA0271 01 14-11-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ VĂN PHÒNG THỜI VỤ-PT0242 02 15-10-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN HOÀN THIỆN SẢN PHẨM-FIN0242 15 15-10-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ SẢN XUẤT- HTX0242 60 15-10-2019 Ứng tuyển
KỸ SƯ MẠ- KSM0242 01 25-09-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN LOGISTICS – LOG0241 01 14-08-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU – KTĐG0232 01 22-07-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LẮP RÁP – KT0232 04 25-03-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ – BT0281 01 16-04-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN HÀN – WEL0242 8 10-06-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KIỂM TRA – KT0242 05 29-01-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY – CNC0242 20 29-01-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN ĐỘT DẬP – PUN0242 13 18-03-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN VIẾT PHẦN MỀM (Thời vụ) – PT0213 03 26-02-2019 Ứng tuyển
KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM – STW0254 20 30-01-2019 Ứng tuyển
KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN – ELE0254 10 29-01-2019 Ứng tuyển
KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ – MEC0254 5 29-01-2019 Ứng tuyển
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – MNG0211 1 30-01-2019 Ứng tuyển