VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

QUALITY ASSURANCE STAFF – QA0232

Job description:

  • In charge of quality assurance;
  • Data analyst for managing quality all over company;
  • Investigate and report directly to customer in case of issue or failure;
  • Report to: Factory Manager.

Job requirement:

  • Bachelor of quality assurance or equivalent technical education (Mechanical/Electrical/Automation engineering);
  • Having Quality Assurance experience in semiconductor industry;
  • Acknowledge in data analyst. For example: 8D, SPC, FDY, GR&R, PFMEA, MTPF;
  • Fluency in English

Contact:

Please sen your CV via Email: robotech@robotech.com.vn

Chú ý: Theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, bắt đầu từ ngày 11/12/2021, công ty tạm dừng tiếp nhận hồ sơ ứng viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid. Những ứng viên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ứng tuyển bình thường. Khi nộp hồ sơ trực tiếp, yêu cầu gửi kèm giấy xác nhận tiêm chủng Covid (bản photo) hoặc bản chụp giấy xác nhận/thông tin tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử khi nộp hồ sơ qua email!

Entry