2020/06/26

Công Ty TNHH RORZE ROBOTECH mở rộng địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

Từ ngày 10/06/2020, Công ty TNHH Rorze Robotech có 2 địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh:

  1. Lô đất số F2,F3 & F4, Khu Công Nghiệp Nomura-Hải Phòng, huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng.
  2. Lô đất số A10, Khu Công Nghiệp Nomura-Hải Phòng, huyện An Dương, Thành Phố Hải Phòng.

Tổng diện tích : 41.692,44 m2, trong đó:

Lô đất F2, F3 & F4 : 31:932 m2

Lô đất A10: 9.697,44 m2