Cơ sở vật chất

1Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Các nhà máy của RORZE ROBOTECH – được chính phủ Việt Nam chứng nhận là nhà máy kỹ thuật cao đầu tiên vào năm 1998, có được những điều kiện ưu đãi tốt nhất về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và thuế.

Diện tích mặt bằng: 31,932㎡
Diện tích dành cho gia công: 12,523.1㎡
Diện tích phòng sạch: 8,108㎡

Máy xử lý gia công: 85 units
Máy uốn: 2 units
Máy sơn: 5 units
Máy hàn tự động: 6 units

  • Cơ sở vật chất
  • Cơ sở vật chất
  • Cơ sở vật chất

Chất lượng

2Chất lượng

Chất lượng

Chúng tôi luôn hướng đến việc cải thiện năng suất sản phẩm bằng cách kết hợp sản xuất ổn định thông qua tự động hóa và đội ngũ kỹ sư có trình độ kỹ thuật.

Công ty chúng tôi đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như sau:

  • Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015
  • Chứng nhận quản lý bảo mật thông tin ISO 27001: 2013
  • Chứng nhận sự hài lòng của khách hàng ISO 10002: 2018
  • Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001: 2018
  • Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015

Hợp tác Tập đoàn

3Group Hợp tác Tập đoàn

Hợp tác Tập đoàn

Chúng tôi không sản xuất các sản phẩm đồng dạng với đối thủ cạnh tranh. Hãy cùng thương mại hóa sản phẩm, tạo ra những sản phẩm ưu việt hơn trước, những sản phẩm có thể trở thành tin tức trên thế giới. Lấy phương châm này làm gốc, chúng tôi tích cực tham gia chia sẻ nghiên cứu phát triển chung, cung cấp công nghệ, tự động hóa công đoạn sản xuất, đồng nhất hóa và liên kết đào tạo nhân lực trong toàn tập đoàn.