2023/10/04

Tổng giám đốc công ty TNHH Rorze Robotech- Ông Hideharu Nakamura nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng

Ngày 30/9/2023, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hải Phòng (1993-2023), Tổng giám đốc Công ty TNHH Rorze Robotech – Ông Hideharu Nakamura đã vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho những thành tích, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế.