2018/10/04

Công ty chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhờ những thành tích xuất sắc trong việc đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, công ty chúng tôi đã nhận được giải thưởng từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
award from the Ministry of Planning and Investment. Rorze Robotech
Sự kiện này diễn ra trong buổi lễ mừng kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, kỷ niệm 30 năm thành lập Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
The Merit from Minister of Planning and Investment

award from the Ministry of Planning and Investment. Rorze Robotech
Đó là một vinh dự to lớn để chúng tôi có thể cống hiến nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam.