2022/05/11

Công ty TNHH Rorze Robotech nhận bằng khen của chủ tịch UBND thành phố

Ngày 10/05/2022, Công ty TNHH Rorze Robotech góp mặt cùng 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiêu biểu được vinh danh tại Hội trường Thành phố. Chúng tôi nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng ghi nhận thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2021.