2023/10/04

Công ty TNHH Rorze Robotech nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư

Ngày 30/9/2023, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hải Phòng (1993-2023), Công ty TNHH Rorze Robotech đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư cho những thành tích xuất sắc trong thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng.