YÊU CẦU CÔNG VIỆC

【Thông Báo Quan Trọng】

Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này.

Do hệ thống thư điện tử của chúng tôi bị lỗi, vì vậy, trong khoảng thời gian dưới đây, có thể chúng tôi đã không nhận được liên lạc trên Website của quý vị.

■Khoảng thời gian có thể sẽ không nhận được thư:
Từ ngày 31/01/2019 đến ngày 19/02/2019

Vì vậy, nếu quý vị có liên hệ trong khoảng thời gian trên xin vui lòng liên hệ lại từ hộp thư hoặc qua số điện thoại dưới đây.
Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này.

Điện thoại: +84-225-3743030

Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày đăng Gia nhập
NHÂN VIÊN ĐỘT DẬP (PUN0242) 05 18-03-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (JINT0232) 01 18-03-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN (CBTT0211) 1 11-03-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN VIẾT PHẦN MỀM (Thời vụ) – PT0213 05 26-02-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN TẠP VỤ (Thời vụ) – PT0211 02 26-02-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN LOGISTIC – LOG0241 01 26-02-2019 Ứng tuyển
KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM – STW0254 20 30-01-2019 Ứng tuyển
KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN – ELE0254 5 29-01-2019 Ứng tuyển
KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ – MEC0254 5 29-01-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN VẼ CAD – CAD0254 1 30-01-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN KIỂM TRA – KT0242 5 29-01-2019 Ứng tuyển
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY – CNC0242 10 29-01-2019 Ứng tuyển
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – MNG0211 1 30-01-2019 Ứng tuyển
CÔNG NHÂN CHĂM SÓC CÂY CẢNH – CN0211 1 29-01-2019 Ứng tuyển