2020/01/14

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Ngày 13/ 1/2020, công ty TNHH Rorze Robotech đã vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2019.